top of page
Nyt omfuget murværk med trykket fuge

Sætningsskader i muren er en af de mest hyppige skade der ses. En sådan skade kan være farlig at ignorere, men er relativ lige til at udbedre. De steder hvor der er op løbende revnedannelse,

bliver der ilagt rustfrit bi stål i de vandrette fuger.

Porøse fuger ses i sammenhæng med ældre huse - oftest også i forbindelse med Sætningsskader.

Ved omfugning af en væg udskiftes de porøse og ødelagte fuger samtidig med at sætninger udbedres, så den får de bedste vilkår for at holde længere. En ny fuget facade løfter hele husets indtryk og forlænger murværkets levetid, samtidig med at risikoen for murbier minimeres.

Vandskuret væg i grå fin tyndpuds

Pudset og vandskuret huse er i en lidt anden boldgade.

De er begge en hurtig og effektiv metode til at ændre husets udstråling på. Men det kan være svært at reparere på hvor man ikke skal se en samling ved reparationen efterfølgende. 

Til at forebygge kommende reparationer, ligger man et fint armeringsnet ind i hæftemørtel hvorefter man slutter af med tyndpuds. Denne metode kaldes også for Netpuds.

Netpuds bruges også i forbindelse med oppudsning af udvendig efterisolering.

 

Tyndpuds til vandskuring kan fås med almindelig eller indfarvet mørtel i forskellige typer og med forskellige korn størrelse. Fælles for begge er en ensartet overflade hvor man delvist eller slet ikke kan se stenene bag.

Facaderenovering

Huse og facader er bygget til at holde i mange år. Men i takt med at vind og vejr raser ældes de ganske langsomt.

Nogle med ynde, andre med et slemt præg af tiden.

Derfor er der nogle gange krævet et indgreb for at få rettet op på facaden, før den risikere at blive skadet.

bottom of page